چیپینگ به معنای تراشیدن و مضرس کردن سطوح بخصوص سطوح بتنی می باشد. معمولا به منظور اتصال بتن جدید با بتن سخت شده ابتدا سطح بتن سخت شده را چیپینگ نموده و سپس اقدام به بتن ریزی می نمایند.

 

کاربرد چیپینگ

 

برای اجرای ستون و بیس پلیت بر روی پدستال و فونداسیون، با عمل چیپینگ، سطح بتن روی فونداسیون یا پدستال را خراشیده کرده تا گروتی که بعد پایان نصب سازه فلزی میریزند، به بتن بچسبد.

 

 

برلی اضافه کردن بتن به لایه بتنی نیز باید عمل چیپینگ بر روی لایه زیرین انجام شود تا دو لایه باهم چسبندگی بیشتری داشته باشند.

 

در جاده ها نیز در نقاط حساس این عمل روی سطح اسفالت انجام میشود تا با لرزش ایجاد شده به راننده هشدار دهد.

 

 

این عمل باید بسته به سطح بتن قبلی با وسایل دستی و یا‬ ‫مکانیکی به نحوی انجام شود که باعث آسیب به بتن قبلی‬ ‫نگردد. ‬ ‫پس از چیپیگ و شستشوی سطح می توان از چسب بتن برای‬ ‫چسبنگی بهتر استفاده کرد.‬

دستگاهی که عمل چیپینگ با آن انجام می شود‬‫‪ Chipping Hammer ‬نام دارد که به معنی دستگاه تفاله‬ ‫زنی یا قلم چکش. این دستگاه انواع مختلفی دارد‬.

 

 

 

منبع : تخریب سازه

 

مرتبط : بتن سبکخرابی های بتن