براى تهویه و هم چنین عبور لوله هاى تأسیسات، کنار سرویس هاى بهداشتى، فضایى را تعبیه مى کنند که «داکت» نام دارد.
ابعاد داکت به تعداد طبقات و تعداد لوله هاى تأسیسات بستگى دارد. فضاى داکت درطبقات سقف ندارد و از پایین ترین طبقه شروع شده و به پشت بام ختم مى گردد.داکت ها دارای دریچه هایی برای بازدیدو همچنین تعمیر لوله های تاسیساتی میباشند.

 

داکت در تاسیسات برقی

یک کانال پلاستیکی درب دار است که برای محافظت و انتقال کابلها از ان استفاده می شود.

از داکت میتوان یک مسیر اختصاصی برای یک سیم کشی خواص در محیطهای مسقف ایجاد کرد.داکتها در چند سایز مختلف بنا بر نیاز های مختلف میباشند که تمام این داکتها در برابر آب نفوذ پذیرند در ثانی در محیطهایی که رطوبت زیاد وجود دارد از لوله های خرطومی با روکش پلاستیکی می توان استفاده کرد البته این یک ایده ابتدایی برای حل این مشکل است و در موارد مهم باید از متخصص در این زمینه مشاوره گرفت.

 

 

 

منبع : تخریب سازه